18. ročník setkání ve VVP Libavá ve dnech 4. - 5. 9. 2014

Ve dnech 4. - 5. 9.2014 se konal ve VVP Libavá 18. ročník setkání zástupců VoZP ČR a AČR. Dne 4. 9.2014 pobočka Olomouc zabezpečila na střelecké soutěži velitele pozemních sil AČR pana genmjr. Ing. J. Gurníka na pěchotní střelnici Daskabát ve VVP Libavá propagační stánek VoZP ČR, který navštívilo na 200 zájemců o naši pojišťovnu a její produkty.

Sraz účastníků 18. ročníku setkání (zejména ze vzdálenějších konců ČR) byl na zámečku Bores ve VVP Libavá ve čtvrtek 4. 9. 2014 po 15. hodině. Přijelo 100 účastníků z celé ČR. Čtvrteční odpoledne bylo pojato jako společenská část setkání, kde měli možnost účastníci z celé ČR prodiskutovat vše, co je spojeno s VoZP ČR a AČR. Významnou součástí těchto rozhovorů byla propagace VoZP ČR. Tohoto společenského odpoledne se zúčastnil velitel společných sil AČR a člen správní rady VoZP ČR pan generálmajor Ing. Ján Gurník, podnikatelé, manažeři a významné osobnosti olomouckého kraje. Za VoZP ČR se zúčastnil z pověření GŘ VoZP ČR Ing. Jiří Kropáč, ředitel pobočky Olomouc a JUDr. Pavel Stejskal, ředitel pobočky Brno. Hlavním tématem odpoledne byl rozvoj spolupráce s VoZP ČR, AČR a s jejich příznivci.

Druhý den tj. v pátek 5. 9. 2014 proběhla na pěchotní střelnici Daskabát ve VVP Libavá střelecká soutěž - 18. ročník střelecké soutěže „O putovní pohár VoZP ČR a AČR“ (detail viz pozvánka). Součástí dění, kterého se účastnilo více jak 200 účastníků z řad AČR, PČR, podnikatelů, manažerů významných firem z celé ČR (ČZUB, Meopta Přerov, S&B Vlašim, VLS, Internova UB, Medis Hr. Kr., BROTHER Internacional a další) a významných osobností olomouckého kraje, byla propagace a informovanost o možnostech a nabídce pojišťovny, vč. seznámení se záměry do budoucna. Během obou dní byly na stánku VoZP ČR navazovány kontakty umožňující nábor pojištěnců a posilující povědomí o činnosti VoZP ČR v jednotlivých regionech ČR. Na stánku se účastníci obou akcí zajímali o nabídku pojišťovny v oblasti nadstandardů, propagační letáky, zpravodaj VoZP a o měření tlaku. Střeleckou soutěž zahájit velitel PS AČR pan generálmajor Ing. Ján Gurník v 9:00 hodin. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve 14:30 hod. Ceny předal spolu s velitelem PS AČR ředitel pobočky Olomouc. Na prvním místě se umístil Radomil Světlík s 203 body, druhý byl Ing. Ondřej Ramiš se 198 body a na třetím místě se umístil genmjr. v zál. Ing. Ivo Zbořil se 193 body. Nejlepší ženský výkon podala Tereza Zavřelová se 134 bodů. Po oba dny bylo krásné slunečné počasí a akce byla hodnocena jako velmi zdařilá.