Analýza řízení vztahů s pojištěnci v rámci organizace Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZAnalýza řízení vztahů s pojištěnci v rámci organizace Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V00000004
Jednací číslo1/120/451407-2014
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota1 380 000, - Kč ,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení12.9.2014 10:10
Lhůta pro podání nabídek25.9.2014 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy řízení vztahů s pojištěnci v rámci organizace VoZP ČR. Jedná se o zpracování analýzy a popisu současného stavu v oblasti řízení vztahů s pojištěnci VoZP ČR, představení aktuálních trendů, koncepcí a přístupů v oblasti řízení vztahů s pojištěnci/zákazníky, analýzy dopadů demografických trendů na efektivitu a hospodárnost současného modelu řízení vztahů s pojištěnci v rámci VoZP ČR, identifikaci relevantních procesů pro řízení vztahů s pojištěnci, analýzu externí legislativy, návrhu doporučení a změn v oblasti organizační, právní a ekonomické, analýzu a případný návrh změn organizační struktury optimální vzhledem k vykonávaným procesům a činnostem, komplexní popis cílového stavu řízení vztahů s pojištěnci, posouzení připravenosti VoZP ČR na implementaci navrhovaných změn, posouzení dopadů navrhovaných změn do stávajícího informačního systému organizace, vyhodnocení dopadů změn v odhadované budoucí poptávce po zdravotní péči na efektivitu modelu řízení vztahu s pojištěnci, analýzy a návrh možnosti modernizace stávajících nástrojů a metod v oblasti řízení vztahů s pojištěnci v podmínkách veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Priloha-c.-1-Kryci-list-nabidky 711.03 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2-Cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladnich-kvalifikacnich-predpokladu 22.64 KB 17.01.2019
Vyzva-k-podani-nabidky 199.54 KB 17.01.2019
Rozhodnuti-o-zruseni-ZR 188.68 KB 17.01.2019