Archiv 2019

Žádost ze dne 17. 12. 2018

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk (CSF). Za období 1. 1. 2015 až 30. 6. 2018.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 3. 1. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o vykázaných diagnózách dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) z podkategorie M34 – systémová skleróza, za období 2015 až 2018.

VoZP ČR žadateli poskytla informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 18. 1. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat, ve struktuře dle specifikace v žádosti, o spotřebách léčivých přípravků používaných především v onkologii. Za období 2015 až 2018.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data v podobě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 18. 1. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o spotřebách zvlášť účtovaných léčivých přípravcích (ZULP), za období 2015 až 2018.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace v podobě rozsáhlých příloh nahraných na nosič DVD.

 

Žádost ze dne 7. 1. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků používaných k léčbě CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MCL (lymfom plášťových buněk) u uvedených ATC skupin. Za období 2010 až 2018.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data v podobě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 7. 1. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o předložení počtu unikátních pojištěnců registrovaných u VoZP ČR v jednotlivých okresech v letech 2015 až 2018 dle struktury uvedené v žádosti.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 18. 1. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu balení všech vydaných registrovaných léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce VoZP ČR na úrovni jednotlivých IČP za rok 2018 souhrnně.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data v podobě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 21. 1. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o informaci týkající se výše hodnoty proměnné PURo – průměrná úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce – 1 URČ v oboru fyzioterapie, odbornost 902, region Praha, za rok 2017 a rok 2018.

VoZP ČR žadateli dotazu sdělila, že momentálně máme průměr pouze pro rok 2017 a to je 2.835,96732. Hodnoty pro rok 2018 budou opravdu k dispozici až po uzavření aktuálního období 2018.

 

Žádost ze dne 6. 2. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o informaci o úhradách léčivých přípravků / výkonů, pro něž byla VoZP ČR žádána o úhradu poskytnutí výjimečné zdravotní služby z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v detailu dle přiložené tabulky, pro žádosti podané v roce 2018.

VoZP ČR žadateli poskytla následující informace:

přípravek (obch. název)

počet žádostí

počet schválených žádostí

počet zamítnutých žádostí

Forsteo

16

14

2

Ibrance

13

11

2

Kisquali

0

0

0

Lartruvo

7

6

1

Lemtrada

0

0

0

Lynparza

10

10

0

Xalkori

4

4

0

Zytiga

3

3

0

výkon

počet žádostí

počet schválených žádostí

počet zamítnutých žádostí

Collagen Cross Linking (keratokonus)

 

0

 

0

 

0

 

Žádost ze dne 6. 2. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) a celkových úhradách v Kč pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce za období leden 2017 až leden 2019.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace v podobě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 6. 2. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o vrácení doplatků za léky za rok 2017 a 2018 ve struktuře podle věkových kategorií.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 18. 2. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o výši úhrad za rok 2015, 2016, 2017 a 2018 u poskytovatele zdravotních služeb v odbornosti 901.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace formou rozsáhlých příloh.

 

Žádost ze dne 21. 2. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o pokutě, která byla VoZP ČR uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, v řízení vedeném pod sp. zn. Úřadu: S474/13 – Smlouvy o nevýhradním obchodním zastoupení.

VoZP ČR zaslala žadateli odpověď s tím, že řízení není dosud pravomocně skončeno.

 

Žádost ze dne 14. 3. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o výši úhrad za rok 2017 a 2018 u karcinomu prostaty.

VoZP ČR informovala žadatele, že konečné údaje za rok 2018 nelze poskytnout, jelikož tento rok není ještě uzavřen, neboť lhůta pro uzavření tohoto období podle vyhlášky č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018, ve znění pozdějších předpisů, končí 31. 5. 2019. Žadateli byly zaslány požadované informace za rok 2017 ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 15. 3. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o výši úhrad za rok 2015, 2016, 2017 a 2018 u poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých odbornostech specifikovaných v žádosti.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace formou rozsáhlých příloh. Údaje za rok 2018 nelze poskytnout, neboť lhůta pro uzavření tohoto období podle vyhlášky č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018, ve znění pozdějších předpisů, končí 31. 5. 2019.

 

Žádost ze dne 11. 4. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených léků (počtu balení) a unikátních léčených pacientů za období leden 2016 – prosinec 2018, rozdělených dle IČZ a diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 11. 4. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených léků (počtu balení) a unikátních léčených pacientů za období leden 2016 – prosinec 2018, rozdělených dle okresů a diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v přiloženém souboru.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data v podobě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 11. 4. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) za období leden 2017 – prosinec 2018 pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 24. 4. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o průměrných nákladech jednoho dne na rehabilitačním oddělení na jednoho pacienta po TEP kolene/kyčle.

VoZP ČR poskytla žadateli informaci, že průměrné náklady na jeden den na rehabilitačním lůžku na jednoho pacienta po TEP činí přibližně 1 835 Kč.

 

Žádost ze dne 25. 4. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu osob, které v roce 2018 využily příspěvku na očkování proti klíšťové encefalitidě.

VoZP ČR žadateli k žádosti poskytla následující informace:

V našem informačním systému neevidujeme příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě samostatně, nýbrž je součástí skupiny očkování pro dospělé a očkování pro děti, kam patří příspěvek na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV). V roce 2018 využilo příspěvek na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV) 13 282 pojištěnců od 18 let věku a 8 696 pojištěnců do 18 let věku.

 

Žádost ze dne 14. 5. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených léků (počtu balení) za období leden 2016 – prosinec 2018, rozdělených dle okresů, pro léčivé přípravky specifikované v přiloženém souboru.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 16. 5. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu, dle přiložené struktury, za rok 2018.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data v podobě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 22. 5. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se karcinomu levého prsu, za roky 2017 a 2018.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 30. 5. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) za období leden 2018 – duben 2019 pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 10. 6. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu osob, které v roce 2018 využily příspěvku na očkování proti meningokokovým nákazám typu B a meningokokovým nákazám typu ACYW.

VoZP ČR žadateli k žádosti poskytla následující informace:

V našem informačním systému neevidujeme příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám typu B a meningokokovým nákazám typu ACYW samostatně, nýbrž jako součást skupiny očkování pro dospělé a skupiny očkování pro děti, kam patří příspěvek na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV). V roce 2018 využilo příspěvek na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV) 13 282 pojištěnců od 18 let věku a 8 696 pojištěnců do 18 let věku.

 

Žádost ze dne 10. 7. 2019 (1322449-2019)

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik v roce 2018, 2017, 2016 činily výdaje za úhradu za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz, konkrétně stomické pomůcky, v úhradovém katalogu označené jako skupina 03.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 12. 8. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací:

  1. S jakou výslednou (skutečnou) hodnotou bodu uhradila VoZP ČR výkony (mimo dopravy) jednotlivým smluvním poskytovatelům v odbornosti 925 (domácí péče) vykázané v roce 2018.
  2. Celková hodnota dávek v Kč, které v roce 2018 VoZP ČR vykázali smluvní poskytovatelé v odbornosti 925, jakou hodnotu dávek z celkové hodnoty dávek tvoří doprava.
  3. Celková výše úhrady v Kč, kterou za vykázané dávky dle bodu 2 uhradila VoZP ČR v roce 2018 smluvním poskytovatelům v odbornosti 925, jakou částkou byla uhrazena doprava.
  4. Celkový počet unikátních pojištěnců VoZP ČR ošetřených v odbornosti 925 v roce 2018.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Ad 1.

Informace poskytnuty ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Ad 2.

Celková vykázaná hodnota péče v odb.   925

Celkem

                   125 586 742 Kč

z toho doprava

                     25 736 453 Kč

 

Ad 3.

Celková výše úhrady v odb. 925

Celkem

                   118 493 064 Kč

z toho doprava

                     25 736 453 Kč

 

Ad 4.

7 186 unikátních pojištěnců.

 

Žádost ze dne 1. 8. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o výpis plateb pojistného, které hradil od září 2014 do července 2016 za žadatele (studenta) stát.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 16. 8. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) za období leden 2018 – červenec 2019 pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 28. 8. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké náklady byly spojeny s rozhovorem generálního ředitele v deníku MfD v měsíci červenci 2019 a v kolika dalších denících byl uvedený PR uveřejněn.

VoZP ČR žadateli k žádosti sdělila, že v červenci 2019 nebyl v deníku Mladá fronta DNES publikován žádný rozhovor s panem generálním ředitelem VoZP ČR a nelze tudíž ani vyčíslit náklady na rozhovor. S ohledem na tuto skutečnost nemohl být ani rozhovor uveřejněn v dalších denících.

 

Žádost ze dne 10. 9. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení), výše úhrady léků a počtu unikátních léčených pacientů za období leden 2017 – srpen 2019, rozdělených dle IČZ, regionů (okresů) a diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data v podobě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 7. 10. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o vykazování léčivých přípravků ze skupiny faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk (CSF), ATC skupina L03AA13 v požadované struktuře uvedené v přiloženém souboru. Za období 1. 1. 2017 – 31. 5. 2019.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 9. 10. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké náklady byly spojeny s rozhovorem generálního ředitele v deníku MfD ze dne 25. 5. 2019 a v kolika dalších denících byl uvedený PR uveřejněn.

VoZP ČR žadateli k žádosti sdělila, že zmíněný rozhovor v deníku MF DNES ze dne 25. 5. 2019 byl předmětem objednávky inzertního prostoru v rozměru jedné celostrany. Náklady na tento prostor činily 179 080,- Kč vč. DPH. Rozhovor kromě toho vyšel v jednom dalším deníku.

 

Žádost ze dne 10. 10. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o volbách do Správních a Dozorčích rad (za dobu platnosti současné volební vyhlášky) a informace o odvodech a počtu volitelů.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované rozsáhlé informace.

 

Žádost ze dne 13. 10. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu příchodů/odchodů pojištěnců k přestupnímu termínu k 1. 1. 2020 (registrace pojištěnců do 30.9.2019).

VoZP ČR žadateli sdělila, že ke dni 1. 1. 2020 činí počet nově zaregistrovaných pojištěnců 4 901 a počet odchozích pojištěnců je 5 547.

 

Žádost ze dne 15. 10. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o pokutě, která byla VoZP ČR uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, v řízení vedeném pod sp. zn. Úřadu: S474/13 – Smlouvy o nevýhradním obchodním zastoupení, a s tím související vymáhání škody po odpovědných osobách.

VoZP ČR zaslala žadateli odpověď s tím, že řízení není dosud pravomocně skončeno.

 

Žádost ze dne 31. 10. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o hodnotě úhrad, způsobu výpočtu a detailu vstupních dat, veškerých vyúčtování, která byla ve vztahu k vyjmenovaným poskytovatelům zdravotních služeb vyhotovena za období 1. 1. 1998 do 31. 12. 2017.

Žádost byla ve smyslu § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 10 InfZ odmítnuta zčásti. VoZP ČR dále žadatele v souladu s ust. § 6 InfZ odkázala na údaje zveřejněné na internetových stránkách https://wpszz.vozp.cz/, kde lze nalézt jednotlivé smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb a související dokumenty. Jednotlivé smlouvy stanoví podmínky a úpravu vztahů, vznikajících mezi Poskytovatelem a VoZP ČR při poskytování zdravotních služeb, hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a při jejich úhradě. VoZP ČR k vykazování a výpočtu úhrady hrazených služeb dodržuje metodiku, pravidla, datové rozhraní a příslušné číselníky vydané elektronicky Svazem zdravotních pojišťoven ČR, popř. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, nejsou-li vydané Svazem zdravotních pojišťoven ČR. Hodnoty bodu pro zdravotní službu hrazenou podle seznamu výkonů, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uvedou v dodatku ke Smlouvě podle zvláštního právního předpisu. Ministerstvo zdravotnictví každoročně vydává vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro nadcházející rok. Rovněž vycházejí novely, kterými se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní předpisy lze nalézt např. na webových stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy -sbirky-zakonu.aspx.

Dne 20. 1. 2020 žadatel specifikoval žádost s tím, že oproti původní žádosti požaduje poskytnout pouze závěrečné zúčtovací zprávy (závěrečná roční vyúčtování) ve vztahu k vyjmenovaným poskytovatelům zdravotních služeb za roky 2014 až 2018, s výjímkou informací u vyjmenovaných poskytovatelů, se kterými nebyla dosud jednání uzavřena.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlých příloh.

 

 

Žádost ze dne 18. 11. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, za jednotlivé roky 2014 až 2018 podle následujících bodů 1 až 4:

  1. Počet unikátních pacientů s vykázaným kódem I48 - Fibrilace a flutter síní v daném roce.
  2. Počet unikátních pacientů, kteří měli v daném r oce vykázaný kód I 48 - Fibrilace a flutter síní a zároveň ATC kód B01AA03 WARFARINUM NATRICUM.
  3. Počet unikátních pacientů, kteří měli v daném roce vykázaný kód I 48 - Fibrilace a flutter síní a zároveň jeden z následujících ATC kódů B01AF01 RIVAROXABAN, B01AF02 APIXABAN, B01AF03 EDOXABAN, B01AE07 DABIGATRAN ETEXILATE.
  4. Počet unikátních pacientů, kteří měli v daném roce vykázaný jeden z následujících ATC kódů B01AF01 RIVAROXABAN, B01AF02 APIXABAN, B01AF03 EDOXABAN, B01AE07 DABIGATRAN ETEXILATE.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

Rok

1

2

3

4

2014

10 143

6 093

1 449

3 754

2015

10 757

6 419

1 831

4 680

2016

11 666

6 880

2 195

5 357

2017

12 386

7 038

2 732

6 186

2018

13 686

7 414

3 524

7 311

 

Žádost ze dne 18. 11. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu unikátních pacientů s vykázaným kódem I48 fibrilace a flutter síní a zároveň uvedených příslušných ATC kódů, specifikovaných v žádosti za roky 2014 až 2018.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 19. 11. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu pojištěnců s diagnózou HIV k 30. 9. 2019 a jaké jsou celkové náklady na léčbu HIV infekce v roce 2019 (k 30. 9. 2019).

VoZP ČR žadateli sdělila, že ke dni 30. 9. 2019 evidujeme 205 pojištěnců s vykázanou diagnózou HIV. Přímé náklady na poskytnuté zdravotní služby s uvedením diagnózy HIV v roce 2019 k 30. 9. 2019 činily 29,5 mil. Kč.

 

Žádost ze dne 26. 11. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o objemu uhrazených léčivých přípravků s obsahem účinných látek L04AB02 INFLIXIMAB, L04AB04 ADALIMUMAB, L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL, dle datové struktury uvedené v žádosti, měsíčně za rok 2018 a část roku 2019.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 28. 11. 2019

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) za období leden 2018 až říjen 2019 (měsíční data) pro léčivé přípravky VESICARE.

VoZP ČR poskytla žadateli požadovaná data ve formě přílohy .