Depositphotos-30257081-xl-2015

 

Bonifikace lékáren 2021

Dne 10. 12. 2020 Výběrová komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech (dále jen „Výběrová komise“) vybrala lékárny/OOVL, které splnily stanovená kritéria, a doporučila zdravotním pojišťovnám těmto vybraným poskytovatelům lékárenské péče přiřknout bonifikaci pro rok 2021.

O bonifikaci požádalo celkem 144 provozoven – lékáren a OOVL. Výběrová komise vybrala celkem 118 provozoven (seznam dostupný zde ), které vyhověly podmínkám uvedeným v  Základních pravidlech  pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech v roce 2021.

VoZP uhradí bonifikaci dle podílu pojištěnců v okrese, ve kterém lékárna provozuje své služby, a to formou jednorázové platby nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti úhradového dodatku. Podmínkou je dodržení rozsahu stanovené minimální pracovní doby (25 hodin týdně).

Finanční bonifikace je ze strany VoZP garantována, při splnění všech podmínek, na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Bonifikace bude uhrazena za předpokladu, že již v době jednání Výběrové komise (tj. 10. 12. 2020) měla VoZP s vybraným poskytovatelem lékárenské péče uzavřenu smlouvu.

Jednotlivé zdravotní pojišťovny samy osloví lékárny/OOVL, které při výběru uspěly, a domluví s nimi další postup – není nutné, aby se provozovatelé lékáren/OOVL snažili pojišťovny kontaktovat.

Více informací naleznete na stránkách VZP zde .