Depositphotos-61503825-xl-2015

 Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech

Na základě dohody mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2019 byla stanovena pravidla k bonifikaci lékáren v regionech s ohroženou dostupností těchto služeb. Do tohoto projektu se mohou zapojit lékárny, které splňují tato základní kritéria:

  • 1. Mají smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou provádějící zdravotní pojištění v ČR uvedenou výše.
  • 2. Jsou jedinou lékárnou poskytující lékárenskou péči v obci.
  • 3. Dojezdová doba ze všech obcí v dané oblasti k nejbližší lékárně je větší než 10 minut. Pro posouzení kritéria dostupnosti musí lékárna spadat do vybraných oblastí potenciálně ohrožených rizikem nedostupnosti lékárenské péče *
  • 4. Vydaly za předchozí kalendářní rok méně než 28 000 balení léčiv na receptech hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění.


Od 25. 1. do 25. 2. 2019 mohou zástupci lékáren podat žádost pro schválení bonifikace k posouzení společné komisi zdravotních pojišťoven. V níže uvedeném odkazu jsou uvedena pravidla pro poskytnutí bonifikace a formulář k podání žádosti ZDE.