Depositphotos-192085146-xl-2015


Bonifikace poskytovatelů lékarénské péče v nedostupných oblastech

6.11.2019

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČR, Oborová zdravotní pojišťovna , Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, RBP, Zdravotní pojišťovna ČR stanovili podmínky k bonifikaci poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.

Pro splnění podmínek bonifikace lékáren a odloučený oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále „OOVL“) byla stanovena následující kritéria : 

  1. Platná smlouva s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou provádějící zdravotní pojištění v ČR uvedenou výše a za hodnocené období dojde k úhradě léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Lékárna nebo OOVL je jediným poskytovatelem lékárenské péče v obci.
  3. V dané oblastí má ordinaci minimálně jeden lékař ( VPL, PLDD, ambulantí specialista ).
  4. Dojezdová doba k jiné nejbližší lékárně či OOVL je více než 10 minut.
  5. Provozní doba lékárny nebo OOVl je minimálně 25 hodin týdně.
  6. Lékárna nebo OOVL měla za předchozí hospodářský rok příjem maximálně 6 milionů Kč z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
  7. OOVL bude mít zřízeno vlastní IČZ s účinností nejpozději od 1. 1. 2020

Více informací na stránkách VZP zde: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech-v-roce-2020