Depositphotos-192085146-xl-2015


Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech v roce 2020

6. 11. 2019

Do 25. 11. 2019 mohou poskytovatelé lékárenské péče v nedostupných oblastech požádat pro rok 2020 o bonifikaci v rámci projektu, který společně vyhlásily všechny české zdravotní pojišťovny.

Pro splnění podmínek bonifikace lékáren a odloučených oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále „OOVL“) byla stanovena následující kritéria : 

  1. Platná smlouva s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou provádějící zdravotní pojištění v ČR uvedenou výše a za hodnocené období musí dojít k úhradě léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Lékárna nebo OOVL je jediným poskytovatelem lékárenské péče v obci.
  3. V dané oblastí má ordinaci minimálně jeden lékař ( VPL, PLDD, ambulantí specialista ).
  4. Dojezdová doba k jiné nejbližší lékárně či OOVL je více než 10 minut.
  5. Provozní doba lékárny nebo OOVl je minimálně 25 hodin týdně.
  6. Lékárna nebo OOVL měla za předchozí hospodářský rok příjem maximálně 6 milionů Kč z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
  7. OOVL bude mít zřízeno vlastní IČZ s účinností nejpozději od 1. 1. 2020.

Více informací naleznete na stránkách VZP ČR zde: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech-v-roce-2020