6756_Depositphotos-100109224-xl-2015-1-


Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech v roce 2021

Do 30. 11. 2020 mohou poskytovatelé lékárenské péče v nedostupných oblastech požádat pro rok 2021 o bonifikaci v rámci projektu, který společně vyhlásily všechny české zdravotní pojišťovny.

Do tohoto projektu se mohou zapojit lékárny a odloučená oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále i „OOVL“), která splňují tato základní kritéria:

  1. Mají smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou provádějící zdravotní pojištění v ČR uvedenou výše a za hodnocené období dojde k úhradě léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Jsou jedinou lékárnou nebo OOVL poskytující lékárenskou péči v obci.
  3. V dané oblasti je alespoň jeden smluvní poskytovatel zdravotních služeb s nositelem výkonu – lékař.
  4. Dojezdová doba k jiné nejbližší lékárně či OOVL je větší než 10 minut.
  5. Provozovna měla za poslední uzavřený kalendářní rok (= 2019) příjem maximálně 6 milionů Kč z prostředků veřejného zdravotního pojištění (u OOVL, které nemá samostatné smluvní IČZ, bude doloženo formou čestného prohlášení, které je součástí formuláře).

Kritéria pro výplatu bonifikace:

  • Poskytovatelé lékárenské péče se musí zavázat, že v konkrétní, doporučené lékárně či OOVL zajistí v průběhu celého roku 2021 minimální otevírací dobu 25 hodin týdně,
  • bude pro OOVL zřízeno vlastní IČZ s účinností nejpozději od 1. 1. 2021.

V případě neplnění základních kritérií, nebo kritérií pro výplatu bonifikace, nebo v případech, kdy tato kritéria bonifikovaný poskytovatel lékárenské péče přestane plnit v průběhu bonifikovaného období, bude výplata bonifikace ukončena k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přestanou být tato kritéria plněna.

Více informací naleznete na stránkách VZP ČR zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech/kriteria-pro-priznani-bonifikace-v-roce-2021