Bonifikace stomatologie za odsloužené LPS

Dle ustanovení článku II. bod 7 úhradového dodatku pro ambulantní stomatologické hrazené služby v roce 2020 ve znění „za každou službu LPS, které se Poskytovatel prostřednictvím zubních lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů v odbornosti 014 podle seznamu výkonů, účastnil v hodnoceném období, se sjednává příplatek ve výši 400 Kč. Podmínkou úhrady tohoto příplatku je předložení potvrzení poskytovatele, který LPS zajišťuje, nejpozději do 26. 2 2021“, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky upřesňuje, v jakém formátu dokládat potvrzení za odslouženou LPS (v podstatě se jedná o čestné prohlášení, které vydává poskytovatel, který zajišťoval LPS).

 Potvrzení vydává poskytovatel, který LPS zajišťoval a mělo by obsahovat:

  • identifikační údaje poskytovatele, který potvrzení vydává - IČ, IČZ, název zařízení
  • seznam LPS které poskytovatel zajišťoval - datum odsloužených LPS
  • razítko a podpis poskytovatele, který potvrzení vydává     

Potvrzení dokládejte místně příslušné Pobočce VoZP ČR, kde Vám rovněž ochotně zodpoví Vaše případné dotazy.