Budu pracovat v jiném členském státě EU (případně na Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku nebo ve Švýcarsku) – jaké mám povinnosti vůči VoZP?

 

Vaší povinností je naší pojišťovně (nejlépe místně příslušné pobočce) zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU oznámit nejpozději do osmi dnů po jejím zahájení – postačuje oznámení volnou formou s uvedením vašich identifikačních údajů, informace o tom, od kdy začínáte v zahraničí pracovat, v jakém státě atd. Vhodné je přiložit i kopii pracovní smlouvy (pokud byste oznámení činili zpětně, je to nezbytné). Zanechte na sebe také aktuální kontaktní údaje, povinností je přiložit (vrátit) i český průkaz pojištění. Dnem zahájení výdělečné činnosti se stáváte pojištěncem státu, ve kterém pracujete, vaše pojištění v ČR se zcela ukončí (nemusíte tedy do ČR platit pojistné, současně však nemáte právo čerpat na účet VoZP žádnou zdravotní péči). Při pozdější obnově pojištění v ČR budete povinen doložit celou dobu pojištění v zahraničí (nejlépe dokumenty od zahraniční zdravotní pojišťovny, případně pracovní smlouvy, výplatní pásky apod.)