Chlazení objektu pobočky VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZChlazení objektu pobočky VoZP ČR
Telefon284 021 256; 284 021 295
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; mmartoch(na)vozp(tecka)cz; lhavlicek(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000062
Jednací číslo1/160/712659-2018
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotado 3 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení28.5.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek18.6.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování chlazení (klimatizovaného prostředí) k zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí v letním období ve všech místnostech typu kancelář, pokoj a kuchyně na pobočce Praha VoZP ČR (dále jen „veřejná zakázka“).

Přesný popis předmětu zakázky a veškeré podmínky dodávky, jež je předmětem této zakázky, obsahuje přiložená projektová dokumentace - Příloha č. 4, včetně technické zprávy a dále Příloha č. 1 závazný text návrhu Smlouvy o dílo, tvořící obchodní podmínky veřejné zakázky a v příloze č. 5 Položkový rozpočet a výkaz výměr.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
D.1.4.C-Vykaz-vymer 231.5 KB 17.01.2019
D.1.4.A-Technicka-zprava 1.18 MB 17.01.2019
D.1.4.B.1 389.06 KB 17.01.2019
D.1.4.B.2 384.39 KB 17.01.2019
D.1.4.B.3 395.63 KB 17.01.2019
D.1.4.B.4 393.57 KB 17.01.2019
D.1.4.B.5 387.37 KB 17.01.2019
D.1.4.B.6 376.32 KB 17.01.2019
D.1.4.B.7 385.1 KB 17.01.2019
D.1.4.B.8 266.03 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1-k-ZD-Smlouva-o-dilo 37.83 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1 109.96 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2 101.88 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2.-3-k-ZD 19.31 KB 17.01.2019
Priloha-c.-3 112.32 KB 17.01.2019
Priloha-c.-4 102.39 KB 17.01.2019
Zadavaci-dokumentace 383.61 KB 17.01.2019
Rozhodnuti-zadavatele-o-namitce 69.68 KB 17.01.2019
Rozhodnuti-zadavatele-o-vylouceni-ucastnika 47.48 KB 17.01.2019