Chlazení objektu pobočky VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZChlazení objektu pobočky VoZP ČR
Telefon284 021 256; 284 021 295
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; mmartoch(na)vozp(tecka)cz; lhavlicek(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000062
Jednací číslo1/160/712659-2018
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotado 3 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení28.5.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek18.6.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování chlazení (klimatizovaného prostředí) k zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí v letním období ve všech místnostech typu kancelář, pokoj a kuchyně na pobočce Praha VoZP ČR (dále jen „veřejná zakázka“).

Přesný popis předmětu zakázky a veškeré podmínky dodávky, jež je předmětem této zakázky, obsahuje přiložená projektová dokumentace - Příloha č. 4, včetně technické zprávy a dále Příloha č. 1 závazný text návrhu Smlouvy o dílo, tvořící obchodní podmínky veřejné zakázky a v příloze č. 5 Položkový rozpočet a výkaz výměr.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
D.1.4.C-Vykaz-vymer 231.5 KB 17.01.2019
D.1.4.B.1 389.06 KB 17.01.2019
D.1.4.A-Technicka-zprava 1.18 MB 17.01.2019
D.1.4.B.4 393.57 KB 17.01.2019
D.1.4.B.3 395.63 KB 17.01.2019
D.1.4.B.2 384.39 KB 17.01.2019
D.1.4.B.7 385.1 KB 17.01.2019
D.1.4.B.6 376.32 KB 17.01.2019
D.1.4.B.5 387.37 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1-k-ZD-Smlouva-o-dilo 37.83 KB 17.01.2019
D.1.4.B.8 266.03 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2 101.88 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2.-3-k-ZD 19.31 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1 109.96 KB 17.01.2019
Zadavaci-dokumentace 383.61 KB 17.01.2019
Priloha-c.-4 102.39 KB 17.01.2019
Priloha-c.-3 112.32 KB 17.01.2019
Rozhodnuti-zadavatele-o-namitce 69.68 KB 17.01.2019
Rozhodnuti-zadavatele-o-vylouceni-ucastnika 47.48 KB 17.01.2019