Depositphotos-171520638-xl-2015

Diagnostické antigenní testování SARS-CoV-2 v ordinaci všeobecného praktického lékaře a praktického lékaře pro děti a dorost

Opatření č. 17 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto opatření v souvislosti s algoritmy testování MZ ČR, které upravují použití POC antigenních testů při diagnostice přítomnosti viru SARS-CoV-2 u pacientů s akutním respiračním onemocněním a u symptomatických pacientů: 

POC antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup POC antigenní testy si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující shora uvedená kvalitativní kritéria. 


Zdravotní výkon

Pro účely vykazování POC antigenního testování u symptomatických pacientů v ordinacích všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat níže uvedený nový výkon. 

 

  • 01306 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 – diagnostika symptomatických pacientů

 

Odbornost: 001, 002

Ohodnocení: 350,72 Kč

Frekvence: 1/5 dní

Podmínky: Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN. Nezbytnou podmínkou v rámci vykazování výkonu je zápis do zdravotnické dokumentace.

Doplňující informace: Výkon má v opatření VoZP hodnotu 350,72 Kč. Z technických důvodů bude průběžně výkon hrazen jako PMAT ve výši 350 Kč. Rozdíl 0,72 Kč/1 výkon bude PZS doplacen po skončení platnosti mimořádného opatření, u smluvních PZS nejpozději při ročním vyúčtování předběžné úhrady.

Vykazování a úhrada výkonu

  • Výkon 01306 bude hrazen výkonovým způsobem.
  • Diagnóza pro vykazování výkonu 01306 je U69.75 – Podezření na COVID-19.
  • Výkon 01306 bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy výhradně u poskytovatelů v odbornosti 001 (všeobecný praktický lékař) nebo odbornosti 002 (praktický lékař pro děti a dorost).