Depositphotos-30373951-xl-2015

Implantace ECMO

 Opatření č. 8 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19


Tento metodický postup je platný pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR (dále jen VoZP) a byl vydán v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR a mimořádných organizačních opatření Vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Platnost toto opatření je omezena pouze na dobu trvání mimořádných opatření, tedy na dobu od 12. 3. 2020 do konce nouzového stavu nebo do odvolání.V případech, kdy bude zdravotní stav klienta VoZP v souvislosti s onemocněním COVID-19 vyžadovat implantaci ECMO u poskytovatele akutní lůžkové péče, který nemá výkon 55227 s VoZP nasmlouvaný, bude ECMO poskytnuta pacientovi bez nutnosti předchozího schválení RL s tím, že poskytovatel následně zašle VoZP informaci o provedeném výkonu a doplní do Přílohy 2 výkon 55227 a související DRG markery 07257, 07258 a 07265.

Tyto kódy budou nasmlouvány na dobu určitou do 31. 8. 2020 s možností dalšího prodloužení po dobu trvání epidemiologické situace.

Podmínkou úhrady implantace, resp. zohlednění zvýšeného počtu ECMO u poskytovatelů, kteří mají výkon již nasmlouvaný, je vykázání dg. U07.1, nebo U69.75 k výkonu 55227.