Depositphotos-30373951-xl-2015

Implantace ECMO

 Opatření č. 8-1 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (dále jen VoZP) vydává toto aktualizované opatření v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášená v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Platnost opatření byla od 12. 3. 2020 a pokračuje i po ukončení nouzového stavu do odvolání.

 


 

V případech, kdy bude zdravotní stav klienta VoZP v souvislosti s onemocněním COVID-19 vyžadovat implantaci ECMO u poskytovatele akutní lůžkové péče, který nemá výkon 55227 s VoZP nasmlouvaný, bude ECMO poskytnuta pacientovi bez nutnosti předchozího schválení RL s tím, že poskytovatel následně zašle VoZP informaci o provedeném výkonu a doplní do Přílohy 2 výkon 55227 a související DRG markery 07257, 07258 a 07265.

Tyto kódy byly nasmlouvány na dobu určitou do 31. 8. 2020 s možností dalšího prodloužení po dobu trvání epidemiologické situace.

Podmínkou úhrady implantace, resp. zohlednění zvýšeného počtu ECMO u poskytovatelů, kteří mají výkon již nasmlouvaný, je vykázání dg. U07.1, nebo U69.75 k výkonu 55227.

Toto Opatření č. 8-1 nahrazuje Opatření č. 8 ze dne 6. 4. 2020.