Depositphotos-6698662-xl-2015

Lázeňská péče

Aktualizované opatření č. 10-2 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP“) vydává v souvislosti s mimořádnými organizačními opatřeními Vlády ČR vydaných v souvislosti  s výskytem onemocnění COVID-19 a s vyhlášením nouzového stavu na území ČR od 5. 10. 2020 toto Opatření č. 10. Obsahem Opatření č. 10 je následující metodický postup, kterým se bude VoZP řídit ve své činnosti.

Platnost tohoto opatření je od 5. 10. 2020 a platí po dobu trvání mimořádných opatření (včetně nouzového stavu) nebo do odvolání. 


Prodlužování platnosti návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (dále také “LLRP”) se nevztahuje na VoZP schválené a pojištěncem odmítnuté léčebné pobyty a na léčebné pobyty ukončené na vlastní žádost pojištěnce.

Platnost návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze prodloužit v případě, že lázeňské zařízení (dále jen “LZ”) je z preventivních důvodů dočasně uzavřeno nebo v případě, že pojištěnci byla nařízena karanténa na základě kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

  • V případě předčasného ukončení LLRP do 5 dnů od jeho zahájení bude původní návrh stornován. Může být vystaven indikujícím lékařem nový návrh v plné délce s platností nejpozději do 6 měsíců ode dne přerušení LLRP původního pobytu, pokud budou splněny všechny podmínky platné pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče.
  • V případě předčasného ukončení LLRP do 10 dnů u 21 denních pobytů a do 14 dnů u 28 denních pobytů od zahájení může být vystaven indikujícím lékařem nový návrh na dokončení léčení.  Nový návrh musí být v takovém případě vystaven na zbývající počet dní daných původně schválenou indikací s platností nejpozději do 6 měsíců ode dne přerušení LLRP původního pobytu pokud budou splněny všechny podmínky platné pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Platné podmínky pro poskytnutí LLRP zahrnují zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovené lhůty pro nástup do lázeňského zařízení, které nelze prolomit a jejichž uplynutí nelze prominout, a to jak z hlediska léčebného efektu, tak z hlediska efektivního nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Výjimky v tomto směru doposud nebyly zákonodárcem upraveny. Platnost návrhu tedy nelze prodloužit, bude-li překročena lhůta pro nástup stanovená shora citovaným zákonem.

Toto Aktualizované opatření č. 10-2 nahrazuje předchozí Opatření č. 10 ze dne 27. 4. 2020.