Depositphotos-6698662-xl-2015

Lázeňská péče

Aktualizované opatření č. 10-2 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (dále jen VoZP) vydává toto aktualizované opatření v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášená v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Platnost opatření byla od 27. 4. 2020 a pokračuje i po ukončení nouzového stavu do odvolání.


VoZP od posuzuje návrhy na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a schválené návrhy zasílá lázním k realizaci.

Platné návrhy, které lázeňské zařízení návrh vrátilo VoZP, budou zaslány zpět do lázeňského zařízení k realizaci.

 

Prodlužování návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (dále jen „LLRP“)

 V případě, že se jedná o návrh na LLRP v indikacích, u kterých je stanovena časová lhůta      pro nástup na lázeňskou péči přímo v indikačním seznamu pro LLRP obsažený v příloze 5 zákona č. 48/1997 Sb., není možné prolomení této lhůty a tuto zákonem danou časovou lhůtu nelze ani prodloužit. 

V případě samotné platnosti návrhu na LLRP je situace mírně odlišná. Podle § 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.“ V tomto případě sice rovněž nelze platnost návrhu prodloužit, nicméně pojištěnec si jej může nechat vystavit znovu, pokud bude trvat indikace k LLRP. Pokud budou současně splněny lhůty stanovené u některých indikací podle přílohy 5 zákona č. 48/1997 Sb., nic nebrání tomu, aby pojištěnec lázeňský pobyt absolvoval. 

V případě, že z důvodu krizových opatření nebo kapacitních možností lázeňského zařízení nebude možno lázeňskou léčebně rehabilitační péči nastoupit v průběhu platnosti návrhu, bude nutné se podle platných právních předpisů obrátit na registrujícího praktického lékaře s žádostí o vystavení návrhu nového. 

O pořadí zvaní pojištěnců rozhodne odborný personál příslušného zdravotnického zařízení, který bude postupně kontaktovat pacienty a dohodne se na novém termínu nástupu.

Toto Aktualizované opatření č. 10-2 nahrazuje Opatření č. 10 ze dne 27. 4. 2020.