9040_Depositphotos-6686794-xl-2015

Léčba COVID-19 monoklonálními protilátkami 

 

 Opatření č. 22 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Pro potřeby zajištění léčby indikovaných vysoce rizikových SARS-CoV-2 pozitivních pacientů neregistrovanými léčivými přípravky (monoklonálními protilátkami) se zavedl s účinností od 1. 2. 2021 nový výkon 99915 - (VZP) SARS-CoV-2 pozitivní pacient s vysokým rizikem indikovaný k aplikaci monoklonálních protilátek.

Datum vydání 11. 3. 2021

LP BAMLANIVIMAB

Ve vazbě na vydání Rozhodnutí MZ ČR dočasně povolující distribuci, výdej a používání  neregistrovaného léčivého přípravku Bamlanivimab a definování cílové populace, indikačních kritérií, odhadovaného počtu léčených pacientů Odbornými společnostmi a Klinickou skupinou COVID MZ ČR a dále dohodou se společností Elli Lilly ve věci uzavření Smlouvy o dohodnuté konečné ceně došlo k zařazení Bamlanivimab do nemocničního číselníku, tedy od 1. 2. 2021 zařazen LP BAMLANIVIMAB pod interním kódem 9100084 s LIM“B“ (bez schválení RL).

 

Kód

Název léčivého přípravku

Doplněk

LIM

UHR

MFC

9100084

BAMLANIVIMAB

-

B

24 477,32 Kč

24 477,32 Kč

 

LP REGN-COV2

Ve vazbě na vydání Rozhodnutí MZ ČR dočasně povolující distribuci, výdej a používání  neregistrovaného léčivého přípravku REGN-COV2 a definování cílové populace, indikačních kritérií, odhadovaného počtu léčených pacientů Odbornými společnostmi a Klinickou skupinou COVID MZ ČR a dále dohodou se společností Roche ve věci uzavření Smlouvy o dohodnuté konečné ceně došlo k zařazení REGN-COV2 do nemocničního číselníku, tedy od 1. 3. 2021 zařazen LP REGN-COV2 pod interními kódy 9100088 a 9100089 s LIM“B“ (bez schválení RL).

 

Kód

Název léčivého přípravku

Doplněk

LIM

UHR

MFC

9100088

CASIRIVIMAB/IMDEVIMAB

1332MG/11.1ML 2 IE

B

60 245,12 Kč

60 245,12 Kč

9100089

CASIRIVIMAB/IMDEVIMAB

300MG/2.5ML 2 IE

B

15 061,28 Kč

15 061,28 Kč

 

99915 - (VZP) SARS-CoV-2 pozitivní pacient s vysokým rizikem indikovaný k aplikaci monoklonálních protilátek 

Pro potřeby vykázání neregistrovaného léčivého přípravku, po jehož aplikaci je zároveň potřebný dohled nad zdravotním stavem pacienta, se zavádí výkon 99915 - (VZP) SARS-CoV-2 pozitivní pacient s vysokým rizikem indikovaný k aplikaci monoklonálních protilátek, jehož obsahem je kompletní činnost při poskytování této péče. K výkonu 99915 bude možné vykázat pouze ZULP – konkrétní neregistrovaný léčivý přípravek (monoklonální protilátka), bez dalších zdravotních výkonů (balíček obsahuje kompletní zdravotní péči).

Indikační podmínky k aplikaci výše uvedených monoklonálních protilátek jsou zveřejněny na stránkách MZ ČR – viz vždy konkrétní „Rozhodnutí MZ ČR“ dočasně povolující distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku. 

Výkon 99915 obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci aplikace neregistrovaného léčivého přípravku – monoklonální protilátky pro vysoce rizikové indikované SARS-CoV-2 pozitivní pacienty. Péče je poskytována vybraným poskytovatelem v prostorách vyčleněných pro pacienty s vysoce nakažlivou nákazou SARS-CoV-2. 

Ohodnocení výkonu: 830 bodů vč. režie s tím, že HB bude 1,05 Kč  

Výkon 99915 zahrnuje: 

 • klinické vyšetření – odběr anamnézy před aplikací léčivého přípravku k vyloučení možné kontraindikace,
 • seznámení pacienta s podáním léčivého přípravku – důvody, smysl, průběh, případné možné nežádoucí účinky,
 • aplikaci léčivého přípravku, vč. materiálu potřebného pro aplikaci léčivého přípravku, který je aplikován infuzně,
 • krátkodobou observaci nad zdravotním stavem pacienta po aplikaci léčivého přípravku, vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité nežádoucí účinky s nutností léčebného zásahu),
 • záznam o poskytnuté zdravotní péči do zdravotnické dokumentace pacienta a vystavení zprávy
  o poskytnuté péči pro registrujícího praktického lékaře

Metodika nasmlouvání a vykazování výkonu:

 • výkon 99915 bude nasmlouván vybraným poskytovatelům zdravotních služeb dle aktuálně platného rozhodnutí MZ ČR
 • vzhledem k tomu, že léčivý přípravek je zařazen do nemocničního číselníku, je nezbytné výkon 99915 nasmlouvat pouze na IČP lůžkového oddělení: _F_ nebo _H_ (ne na ambulantní pracoviště)
 • poskytovatel vykazuje VoZP ČR výkon 99915 na dokladu 06, kde žadatel a poskytovatel bude stejné IČP s hospitalizační odborností žadatele i poskytovatele (tohoto IČP)
 • k výkonu 99915 se nevykazuje žádný další zdravotní výkon
 • ZULP LP BAMLANIVIMAB bude vykázán kódem 9100084 na dokladu 03
 • ZULP LP REGN-COV2 bude vykázán kódy 9100088, 9100089 na dokladu 03
 • výkon 99915 a ZULP musí být vykázán se shodným datem