Depositphotos-6866297-xl-2015

 

Informace k hlášení informací o provozu odběrových center

V návaznosti na Vyhlášku č. 305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 si Vám touto cestou dovoluji podat některé informace ohledně problematiky úhrad odběrových center k testování na onemocnění COVID-19, které byly zařazeny do seznamu odběrových center zveřejněných na webových stránkách MZ ČR.

Odběrovým centrem se rozumí vyčlenění místa a zaměstnanců výhradně za účelem odběru biologického materiálu jiného než krev k testování na onemocnění COVID-19, které se dále dělí na:

  • VNITŘNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM = odběrové centrum, jehož zřízení nebylo spojeno
    s mimořádnými dodatečnými náklady na vybudování těchto prostorů na straně poskytovatele. Jedná se  např. o stálé odběrové místnosti nebo jiné prostory (čekárny apod.) uvnitř budov, na které je platná registrace poskytovatele,
  • VNĚJŠÍ ODBĚROVÉ CENTRUM = odběrové centrum, které nově vzniklo mimo vnitřní prostory budov poskytovatele (např. odběrové stany), bez ohledu na to, zda byla zřízena
    v rámci areálu poskytovatele (např. na parkovišti) nebo mimo areál poskytovatele (např. na přilehlých veřejných prostorech).

K tomu, aby mohla být úhrada za odběrová centra úspěšně realizována, je nutné Vaše zdravotnické zařízení požádat o součinnost a splnit následující kroky:

  • vyplnit a odeslat formulář Prohlášení poskytovatele zdravotních služeb, jehož vzor naleznete ZDE (elektronicky podepsaná prohlášení směřujte na covid19(na)vozp(tecka)cz, fyzicky podepsaná prohlášení zasílejte na adresu Odbor zdravotní - COVID, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9);
  • vyplnit webový formulář s informacemi o provozu odběrových center v roce 2020, který je umístěn v odkaze na tlačítku " Formulář Hlášení informací o provozu odběrových center " níže v termínu do 28. 2. 2021, kdy akceptovány budou pouze informace o provozu odběrových center předané přes tento webový formulář.

Bonifikace za provoz odběrového centra bude provedena v rámci vyúčtování roku 2020.