6753_Depositphotos-53597283-xl-2015

Přeprava

 Opatření č. 6-2 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19


Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (dále jen VoZP) vydává toto aktualizované opatření v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášená v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Platnost opatření byla od 5. 10. 2020 a pokračuje i po ukončení nouzového stavu do odvolání.


Rozšířený seznam hrazených služeb pro poskytovatelé dopravy, ZZS včetně poskytovatelů akutní lůžkové péče

Na základě žádosti poskytovatele je VoZP připravena rozšiřovat seznam hrazených služeb o:

  • Přepravu léčivého přípravku k pacientovi (kód dopravy 60, 61)

Na základě indikace lékaře příslušného smluvního centra se zvláštní smlouvou v případech nutnosti pokračování zavedené terapie, kdy se pacient nemůže dostavit do zdravotnického zařízení. Platí jen pro případy, kdy se jedná o autoaplikaci léčivého přípravku pacientem nebo jeho blízkým. Nejedná se o přepravu léčivého přípravku do jiného zdravotnického zařízení. Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou. V případě, že poskytovatel nemá sjednán kód, požádá o rozšíření formou EP2.

  • Přepravu infekčních pacientů (kód dopravy 80).

 Podmínkou vykázání kódů je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

 

Toto Opatření č. 6-2 nahrazuje Opatření č. 6-1 ze dne 5. 10. 2020.