6753_Depositphotos-53597283-xl-2015

Přeprava

 Aktualizované opatření č. 6-1 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19


Tento metodický postup je platný pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR (dále jen VoZP) a byl vydán v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR a mimořádných organizačních opatření Vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Platnost tohoto opatření je od 5. 10. 2020 do odvolání.


Rozšířený seznam hrazených služeb pro poskytovatelé dopravy, ZZS včetně poskytovatelů akutní lůžkové péče

Na základě žádosti poskytovatele je VoZP připravena rozšiřovat seznam hrazených služeb o:

  • Přepravu léčivého přípravku k pacientovi (kód dopravy 60, 61)

Na základě indikace lékaře příslušného smluvního centra se zvláštní smlouvou v případech nutnosti pokračování zavedené terapie, kdy se pacient nemůže dostavit do zdravotnického zařízení. Platí jen pro případy, kdy se jedná o autoaplikaci léčivého přípravku pacientem nebo jeho blízkým. Nejedná se o přepravu léčivého přípravku do jiného zdravotnického zařízení. Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou. V případě, že poskytovatel nemá sjednán kód, požádá o rozšíření formou EP2.

  • Přepravu infekčních pacientů (kód dopravy 80).

 Podmínkou vykázání kódů je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

 

Toto Aktualizované opatření č. 6-1 nahrazuje Opatření č. 6 ze dne 31. 3. 2020, jehož platnost byla zrušena dne 18. 5. 2020.