8993_covid-19-testing-slovakiak.jpg

Program na podporu samoodběrových testů covid-19

Povinnost testování zaměstnanců a dalších osob na pracovišti na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) je nařízena:

  • v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN a ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. 12. 2021 č.j. MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN.
  • v období od 17. 1. 2022 mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 1. 2022 č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN.


Kdo může příspěvek čerpat
Příjemci příspěvku jsou zaměstnavatelé či OSVČ. Oprávnění příjemci jsou vymezeni takto:

  • Za testy provedené zaměstnancům od 22. 11 2021 do 16. 1. 2022 společnosti podnikající v ČR, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy (kompletní přehled právních forem ZDE). 
  • Za testy provedené od 17. 1. všichni zaměstnavatelé a OSVČ bez omezení.

Jak lze příspěvek čerpat
Pouze prostřednictvím společné aplikace na portálu všech zdravotních pojišťoven na https://www.samotesty-covid.cz/.

V jaké výši lze příspěvek čerpat
60 Kč vč. DPH na jeden provedený test.

Na koho lze příspěvky čerpat
Na zaměstnance, kterým byly testy skutečně provedeny (OSVČ na sebe). Do aplikace žadatel zadává výkaz provedených testů vč. čísel pojištěnce otestovaných zaměstnanců a jejich příslušnosti ke zdravotní pojišťovně a dat provedení testů. Dále přikládá kopii faktury za zakoupené testy. Aplikace následně rozřadí otestované pojištěnce podle zdravotní pojišťovny.

Kolik testů může žadatel uplatnit k proplacení

  • Za období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 max. 4 testy na jednoho zaměstnance za kalendářní měsíc. Nelze uplatnit testy za zaměstnance, kteří mají 14 dní po ukončeném očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali covid nebo kteří v přechozích sedmi dnech absolvovali PCR nebo antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník (podrobné podmínky si přečtěte ZDE).

  • Od 1. 2022 dále max. 2 testy na jednoho zaměstnance týdně, přičemž mezi testy musí být min. rozestup 3 dny. Nelze uplatnit testy za zaměstnance, kteří v přechozích 72 hodinách absolvovali PCR test nebo v posledních 24 hodinách antigenní test na covid-19, který provedl zdravotnický pracovník (podrobné podmínky si přečtěte ZDE).

Pozn.: Splnění podmínek se kontroluje v aplikaci i v informačních systémech zdravotních pojišťoven, které chybně zadané testy vyřadí.

Termíny přijímání žádostí o příspěvek
Vždy zpětně za předchozí období, přičemž:

  • subjekty oprávněné čerpat příspěvek za testy provedené v období od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022 zadávají do aplikace testy za listopad a prosinec v lednu v samostatných souborech. Testy za leden pak v únoru a za únor v březnu.

  • subjekty oprávněné čerpat až příspěvek na testy provedené od 17. 1. 2022 se mohou registrovat do aplikace a začít vykazovat testy za leden a únor až od 1. března.

 

Podrobné informace o registraci zaměstnavatelů/OSVČ a podmínkách čerpání příspěvku najdete na www.samotesty-covid.cz.