8371_Videokonzultace-lekar

Výkony distančních konzultací hrazených během epidemie COVID-19

Opatření č. 13-1 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19   

 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (dále jen VoZP) vydává toto aktualizované opatření v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášená v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Platnost opatření byla od 5. 10. 2020 a pokračuje i po ukončení nouzového stavu do odvolání, a to se změnou v hodnotě bodu do původní hodnoty s účinností od 12. 4. 2021

Tímto mimořádným opatřením VoZP hradí výkony distančních konzultací dle odborností během epidemie COVID-19 pro pacienty, kteří se nemohou dostavit k ošetření do ordinace lékaře fyzicky z důvodu akutního respiračního infektu, nařízené izolace či karantény.

Elektronická preskripce – VoZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.).
 

Všeobecný praktický lékař (001) a praktický lékař pro děti a dorost (002)

Ambulantní specialista

Stomatolog (014)

Psychiatr, klinický psycholog (305, 306, 350, 901)

Klinický logoped (903)

Adiktolog (919)

 

Toto Opatření č. 13-1 nahrazuje Opatření č. 13 ze dne 5. 10. 2020.