8371_Videokonzultace-lekar

Výkony distančních konzultací hrazených během epidemie COVID-19

 Opatření č. 13 VoZP ČR v souvislosti s vývojem COVID-19

 

Tímto mimořádným opatřením ode dne 5. 10. 2020 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR hradí výkony distančních konzultací dle odborností během epidemie COVID-19 pro pacienty, kteří se nemohou dostavit k ošetření do ordinace lékaře fyzicky z důvodu akutního respiračního infektu, nařízené izolace či karantény.

Elektronická preskripce – VoZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.).
 

Zeleně jsou označeny změny podmínek úhrady oproti vyhlášce č. 269/2019 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Platnost tohoto opatření do odvolání.

Všeobecný praktický lékař (001) a praktický lékař pro děti a dorost (002)

Stomatolog (014)

Ambulantní specialista

Psychiatr, klinický psycholog (305, 306, 350, 901)

Klinický logoped (903)

Adiktolog (919)