6749_Depositphotos-16043827-xl-2015

VoZP začala kompenzovat dopady covid-19

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) začíná svým smluvním partnerům v těchto dnech kompenzovat dopady epidemie onemocnění covid-19, a to v souladu se zákonem č. 301/2020 Sb. (dále jen „kompenzační zákon“) a s ním související vyhláškou č. 305/2020 Sb. (dále jen „kompenzační vyhláška“).

U segmentů, kde podle kompenzační vyhlášky dochází k navýšení hodnoty bodu, úhrady za ošetřovací den či epizodu péče, bude navýšení úhrady realizováno automaticky již od 1. července 2020 a bude odpovídat objemu poskytovatelem vykázaných a VoZP uznaných hrazených služeb v každém kalendářním měsíci.

V případech, kdy má být navýšení hodnoty bodu a úhrady za ošetřovací den provedeno zpětně od 1. ledna 2020, bude jeho část odpovídající objemu poskytovatelem vykázaných a VoZP uznaných hrazených služeb za 1. pol. 2020 realizována automaticky jednorázovým doplatkem ve vyúčtování za měsíc červenec 2020.

Úhrada bonifikací bezprostředně souvisejících s covid-19 (odběr biologického materiálu, laboratorní vyšetření na covid-19, hospitalizace covid-19 pozitivních pacientů) bude realizována jednorázovými doplatky ve vyúčtování za měsíc červenec 2020 resp. leden 2021 podle objemu poskytovatelem vykázaných a VoZP uznaných hrazených služeb za 1. pol. 2020 resp. 2. pol. 2020.

Během 2. pol. 2020 budou smluvní poskytovatelé vyzváni k zaslání odpovídajících informací o provozu odběrových center (jejich počet, typ – vnitřní/vnější, počet dnů provozu). Toto navýšení úhrady bude realizováno až v rámci závěrečného vyúčtování hrazených služeb poskytnutých v roce 2020.