Depositphotos-30257081-xl-2015

Zohlednění změn

 Opatření č. 9 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

Tento metodický postup je platný pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR (dále jen VoZP) a byl vydán v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR a mimořádných organizačních opatření Vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Platnost toto opatření je omezena pouze na dobu trvání mimořádných opatření, tedy na dobu od 12. 3. 2020 do konce nouzového stavu nebo do odvolání.


Objem a struktura hrazených služeb

Při závěrečném vyúčtování roku 2020 je VoZP připravena zohlednit změny v objemu a struktuře hrazených služeb související s nákazou COVID-19 vyjmutím vybraných diagnostických skupin z regulací (PURo, CMred, UhrAmb, regulace preskripce, regulace vyžádané péče). Pokud by odložení plánovaných výkonů či karanténní opatření způsobily pokles produkce v roce 2020 (bodů, casemixu, URČ), bude mít v dalších letech poskytovatel možnost volby jiného referenčního období.

Lůžkový fond

VoZP vyhoví odůvodněným žádostem poskytovatelů o změnu struktury lůžkového fondu (infekční lůžka, lůžka v izolaci, ventilovaná lůžka) a při vyúčtování zohlední zvýšený počet překladů na lůžka následné a dlouhodobé péče vč. lůžek ventilovaných (pokud tato skutečnost souvisí s onemocněním COVID-19).

Úpravy výše předběžné měsíční úhrady (PMÚ)

VoZP je připravena u konkrétního poskytovatele  na základě jeho písemné žádosti upravit výši předběžné měsíční úhrady. Tato žádost musí být do VoZP doručena dříve, než budou předány dávky dokladů a faktura za daný kalendářní měsíc. Jedná se zejména o případy, kdy v souvislosti s onemocněním COVID-19 je poskytovatel (jeho zaměstnanec) na několik týdnů v karanténě nebo dokonce onemocní, čímž dojde k zásadnímu poklesu objemu poskytnutých hrazených služeb.

Pro formulaci Vašich žádostí lze využít kontaktní formulář VoZP ČR: