Prevence žloutenky pro dobrovolné hasiče

Speciální příspěvek na očkování proti hepatitidě typu A

(nezapočítává se do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce)

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce

Komu a na co: členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) zařazeným do kategorií jednotek požární ochrany JPO II, JPO III a JPO V na kteroukoli dávku vakcíny proti žloutence typu A nebo na tzv. booster (přeočkování).

Co je třeba předložit:

  • Žádost obsahující i potvrzení zřizovatele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, že žadatel je zařazen do JPO II, JPO III nebo JPO V. Formulář si stáhněte ZDE.
  • Originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním, nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.

Podmínky čerpání příspěvků z fondu prevence si prosím přečtěte ZDE.