Program Rodina vojáka

 

PLAVÁNÍaž 800 Kč

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou v roce.

Na co: na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty). Na jednu permanentní vstupenku lze čerpat pouze jeden příspěvek, a to i v případě, že je přenosná a užívá ji více pojištěnců.
 • Plaveckého kurzu.
 • Kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

 

Co je třeba přiložit k žádosti:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Jednu z následujících variant dokladu:
 1. originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky,
 2. originál dokladu o úhradě o dobití čipu či karty na vstupy do bazénu,
 3. originál dokladu o úhradě plaveckého výcviku, originál dokladu o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi (lze uplatnit pouze na dítě).
CVIČENÍ A REGENERACEaž 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Na co: na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, jóga, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, pilates, kalanetika, sauna, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Příspěvek není určen na týmové, míčové, zimní, bojové, jezdecké, motoristické, kontaktní ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, volejbal, házená, basketbal, sportovní gymnastika, horolezectví, judo, box, karate, lyžování, bruslení, snowboarding, kiting, vodní slalom, vzpírání, street parkour, freerunning, freediving, freeriding apod.) ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling nebo na on-line kurzy pohybových aktivit.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.
DENTÁLNÍ HYGIENAaž 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Na co: na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.

Příspěvky mohou čerpat tito pojištěnci VoZP:

 • voják/vojákyně v činné službě
 • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP
 • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP
 • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP
 • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP

 

Podmínky si prosím přečtěte ZDE.

Formulář žádosti najdete ZDE (PDF). Žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem.