Plátci
Jsem osobou samostatně výdělečně činnou a hradím měsíční zálohy bankovním převodem. Který den je počítán jako den platby?

U bezhotovostních převodů den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, u plateb v hotovosti den, kdy banka, pošta nebo jiná oprávněná osoba hotovost převzala. Od 1.1.2010 je dnem platby pojistného den, kdy došlo k připsání platby pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny. V případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny, je dnem platby den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

21.12.2015,