Pojištěnec v zahraničí
Odjíždím do zahraničí na delší dobu, mohu ukončit pojištění v ČR?

Každá osoba, která získá v ČR trvalý pobyt, je ze zákona povinně zdravotně pojištěna. Toto pojištění lze ukončit pouze v případě účasti v některém ze zákonných systémů sociálního zabezpečení státu EU, EHP, Švýcarska, případně smluvního státu – Turecka, Makedonie, Srbska a Černé Hory (jedná se např. o účast ve zdravotním pojištění, v sociálním pojištění, v důchodovém pojištění – postačující je účast pouze v jednom ze systému sociálního zabezpečení).

Pokud nebudete pojištěn v žádném z uvedených zákonných systémů nebo Váš pobyt bude mimo tyto státy, máte možnost pozastavení zdravotního pojištění v ČR. Zanikne Vám povinnost hradit platby zdravotního pojištění, ale současně nebudete mít možnost čerpat zdravotní péči na účet české pojišťovny. Konkrétní podmínky pro uznání „dlouhodobého pobytu“ (osvobození od plateb zdravotního pojištění) stanoví § 8 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. Jedná se především o skutečnosti, že pojištěnec

  • pobývá v cizině nepřetržitě déle než 6 měsíců;
  • pobyt v cizině ohlásil své ZP předem. Osvobozen od plateb je pojištěnec až ode dne následujícího po dni, ve kterém pojišťovna obdržela jeho oznámení o pobytu v cizině,
  • po návratu doloží doklad o zdravotním pojištění za celou dobu pobytu v cizině. Lze uznat i komerční připojištění. Případné nedoložené nebo neuznané doby pojištění je pojištěnec povinen zpětně doplatit.

Oznámení je možné zaslat naší pojišťovně na formuláři o dlouhodobém pobytu, který naleznete na webových stránkách www.vozp.cz. Současně s oznámením jste také povinen vrátit český průkaz zdravotního pojištění.

21.12.2015,