Pojištěnec v zahraničí
Jsem pojištěn v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska. Chtěl bych si zároveň zachovat zdravotní pojištění i v ČR. Je to možné?

Evropské předpisy (nařízení EP a Rady č.  883/2004 a č. 987/2009) neumožňují účast v zákonném systému sociálního zabezpečení na území dvou států ve stejném období. Pojištěnec jednoho státu má však na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok ve všech ostatních státech na nezbytnou zdravotní péči. Ta je pojištěnci poskytována za podmínek státu ošetření a v takovém rozsahu, aby pojištěnec nebyl nucen vracet se zpět do státu pojištění dříve, než zamýšlel.

Pokud Vám i nadále zůstává bydliště v ČR (nestačí však pouhé přihlášení k trvalému pobytu, ale musí se jednat o faktické bydliště, tzv. mít středisko zájmu v ČR) a toto dostatečně své zahraniční pojišťovně doložíte, můžete ji požádat o vystavení nárokového dokladu na plnou zdravotní péči i v ČR, tj. ve státě bydliště. Jedná se o formulář S1, případně E 106 nebo SED S072, se kterým se zaregistrujete u některé z českých pojišťoven a která Vám vystaví průkaz pro čerpání zdravotní péče v ČR.

21.12.2015,