Pojištěnec v zahraničí
Jakým způsobem a v jakém rozsahu mohu čerpat zdravotní péči v zahraničí?

V zemích EU, EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a ve Švýcarsku:

Na území těchto států máte nárok na nezbytnou zdravotní péči na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) přímo ve zdravotnickém zařízení (nesmí se však jednat o privátní zařízení).  Existuje také možnost, že se zaregistrujete předem u místní zdravotní pojišťovny a získáte tak průkaz v místním jazyce. V obou případech máte však nárok pouze na nezbytnou péči s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu v zahraničí. Do této péče kromě jiného nespadá úhrada spoluúčasti pacienta ani případný převoz zpět do státu pojištění (ČR). Doporučuji Vám proto uzavřít komerční připojištění na cesty do zahraničí.

Na území států, se kterými Česká republika uzavřela mezistátní smlouvu o sociálním pojištění (Černá Hora, Srbsko, Makedonie a Turecko):

Na základě uvedené smlouvy máte na území těchto států nárok na nutnou a neodkladnou péči. Pro vlastní čerpání je však nezbytné nechat si před odjezdem do ciziny vystavit od VoZP ČR příslušný formulář (např. pro pobyt v Turecku se jedná o tiskopis CZ/TR 111), na základě kterého se před ošetřením zaregistrujete u některé z místních zdravotních pojišťoven. Ta Vám pro zdravotnická zařízení vystaví místní doklad s omezeným nárokem na nutnou a neodkladnou péči. Výjimkou z uvedeného je Srbsko a Makedonie, kde lze čerpat zdravotní péči na základě předložení českého Evropského průkazu zdravotního pojištění přímo ve zdravotnickém zařízení. I v tomto případě však zůstává nárok pouze na nutnou a neodkladnou péči. Situaci lze vyřešit komerčním připojištěním na cesty do zahraničí. 

V tzv. „třetích státech“, tj. ve státech, se kterými ČR neuzavřela žádnou mezistátní smlouvu o sociálním pojištění, a na jejich území nelze uplatnit evropská nařízení (např. USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a další):

Na území těchto států Vám nevzniká žádný nárok na čerpání zdravotní péče z českého zákonného systému. Pouze v případě neodkladné péče, jejíž potřeba nastala během Vašeho pobytu v cizině a kterou jste sám uhradil, můžete po návratu zpět do ČR požádat o náhradu nákladů. Její výpočet se provádí podle českých předpisů a nároková částka je tak často výrazně nižší, než která byla uhrazena.  VoZP ČR má v těchto případech právo požadovat překlad předložených dokladů. Fakturu a doklad o úhradě ze strany pojištěnce je nutné předložit v originále. Vzhledem k uvedenému Vám doporučuji uzavřít před odjezdem do ciziny komerční připojištění na cesty do zahraničí.

21.12.2015,