Plátci
Jsem zaměstnán a zároveň jsem osobou samostatně výdělečně činnou. Musím platit zálohy?

Zálohy nemusí platit OSVČ, která je současně zaměstnancem, zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem jejích příjmů. Taková osoba je povinna zaplatit pojistné za celý rok nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled.

21.12.2015,