Plátci
Zahajuji samostatně výdělečnou činnost. V jaké výši jsem povinen hradit zálohy?

V roce, ve kterém osoba samostatně výdělečně činná zahajuje výdělečnou činnost, je povinna platit měsíční zálohy na pojistné (kromě výjimek uvedených dále), ve výši minimálního pojistného, tj. v současné době 1 823,- Kč, pokud si sama nestanovila zálohy vyšší. Měsíční zálohy na pojistné při zahájení samostatné výdělečné činnosti nemusí platit OSVČ, která:

  • nemá určen minimální vyměřovací základ (tj. např. osoba, za kterou platí pojistné také stát),
  • je současně zaměstnancem, zaměstnání je hlavním zdrojem jejích příjmů a samostatná výdělečná činnost jen vedlejším zdrojem.

21.12.2015,