Nezaměstnaní
Jsem v současné době bez zaměstnání a nemám tedy žádný zdanitelný příjem. Bude za mě pojistné platit stát nebo si musím na zdravotní pojištění platit sám a v jaké výši?

Pokud hledáte zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce a jste v jeho evidenci jako uchazeč o zaměstnání a informoval jste o této skutečnosti pojišťovnu, máte nárok, aby za Vás pojistné na veřejné zdravotní pojištění platil stát. Pokud jste tuto svou povinnost nesplnil, jste plátcem pojistného na zdravotní pojištění sám, jako osoba bez zdanitelných příjmů a výše pojistného činí 1 337,– Kč měsíčně (od 1. 1. 2016).

21.12.2015,