Pojištěnec v zahraničí
Odjíždím na krátkodobý pobyt do ciziny, mám se komerčně pojistit?

Pro státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsko:

Ano, komerční pojištění se doporučuje. Přestože má pojištěnec na území těchto států na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na nezbytnou zdravotní péči, je komerční připojištění výhodné především pro úhradu převozu ze státu léčby zpět do ČR a úhradu nákladů za případnou spoluúčast pacienta. Tyto platby nejsou hrazeny ze zákonného systému veřejného zdravotního pojištění a v řadě států mohou být pro české občany finančně velmi náročné.

Pro ostatní státy:

Komerční připojištění je rozhodně žádoucí uzavřít. Na území těchto států nevzniká nárok na žádnou přímou úhradu léčby ze strany pojišťovny. Pouze v případě akutní péče můžete za určitých podmínek dodatečně požádat českou pojišťovnu o refundaci vynaložených prostředků. Podmínkou je doložení dokladů, ze kterých zcela jasně vyplývá o jakou léčbu se jednalo, a dále originály dokladů o úhradě nákladů ze strany pojištěnce. Náhrada se provádí pouze podle českých předpisů, tzn. pojištěnec ve většině případů obdrží výrazně nižší částku, než kterou ve skutečnosti uhradil. V některých případech nárok na refundaci ani nevznikne. V případě připojištění zpravidla uhradí komerční pojišťovna většinu nákladů.

V obou případech je dobré si při uzavírání smlouvy s komerční pojišťovnou důkladně prostudovat uvedené podmínky pro náhradu nákladů, protože v nich mohou být vyloučeny určité typy zdravotních služeb (např. stomatologické výkony či převoz z ciziny do ČR, ale i léčba nemocí, se kterými se osoba léčila již před odjezdem do ciziny).

21.12.2015,