Pobíratelé důchodů
Jsem poživatel důchodu a chci podnikat. Mám nějakou ohlašovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně a musím platit pojistné na zdravotní pojištění ?

Musíte do 8 dnů oznámit zdravotní pojišťovně zahájení podnikání - samostatně výdělečnou činnost. Na Vás se bude vztahovat pravidlo, že pokud je za osobu zahajující samostatně výdělečnou činnost plátcem pojistného stát, není tato osoba v prvním kalendářním roce této činnosti povinna platit zálohy na pojistné. Ve druhém roce a v následujících  letech se výše zálohy stanoví z průměrného měsíčního vyměřovacího dosaženého v předchozím roce.

21.12.2015,