Plátci
Nemám živnostenský list, jen si občas přivydělám napsáním článků do novin. Mám předkládat "Přehled" a platit zdravotní pojištění z této činnosti?

Ano. Jako OSVČ vystupuje vůči zdravotnímu pojištění také pojištěnec, který nemá živnostenský list a provádí činnost na základě jiného povolení nebo, který provede určitou činnost na základě autorského zákona a za tuto činnost dostane honorář. Postupuje tak i autor, který má příjmy za příspěvky do novin a časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR, zdaňované přímo u zdroje zvláštní sazbou daně (podle § 36 zákona o daních z příjmů). Zdravotní pojištění se platí, i pokud uvedená činnost není soustavná.

21.12.2015,