Plátci
Podnikám a jsem delší dobu nemocen. Mám povinnost hradit zálohy na pojistném? Jakým způsobem to nahlásit a čím doložit?

Pokud si za OSVČ neplatím nemocenskou a onemocněla jsem v ochranné době po ukončení zaměstnání, nemůže OSVČ být již vedlejším zdrojem příjmů, ale po dobu nemoci se stává hlavním zdrojem příjmů. Je nutné se informovat na své pobočce.

21.12.2015,