Plátci
Jsem OBZP. Musím něco hlásit ZP? Kolik budu platit?

Tuto kategorii musíte vždy hlásit na tiskopise „Oznámení změn pojištěnce“ v tabulce č. 2, písmeno A, kde napíšete, od kterého dne se do této kategorie evidujete. Evidence musí být vždy na celý kalendářní měsíc. Budete hradit každý měsíc 1 337,- Kč (od 1. 1. 2016). Tuto částku musíte uhradit nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.

21.12.2015,