Pojištěnec
Celá naše rodina se nově přehlásila k VoZP ČR. Manžel nahlásil změnu zaměstnavateli, já jsem na mateřské dovolené. Komu mám nahlásit změnu?

Máte povinnost vrátit do 8 dnů od začátku pojištění u VoZP ČR průkazky dosavadní zdravotní pojišťovně, ale skutečnost, že jste změnili pojišťovnu, původní pojišťovně oznamovat nemusíte, neboť toto oznámení učiní VoZP ČR. Pokud jste na mateřské dovolené a váš pracovní poměr trvá, jste povinna, stejně jako váš manžel změnu pojišťovny oznámit v zaměstnání, aby mohl váš zaměstnavatel splnit oznamovací povinnost vůči dosavadní i nové zdravotní pojišťovně.

21.12.2015,