Ozdravné pobyty
Za jakých podmínek můžu dítě poslat na ozdravný pobyt?

Ozdravné pobyty jsou určeny pro děti se stabilizovanými onemocněními dýchacích cest, poruchy imunity a nemoci kůže. Podmínky k poskytnutí jsou: dítě a jeden z rodičů (zákonných zástupců) jsou pojištěni u VoZP ČR minimálně 3 měsíce před termínem nástupu na ozdravný pobyt, v den nástupu na ozdravný pobyt dítě dovrší 7 let věku a v den ukončení ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 18 let, dítě je schopno respektovat podmínky léčebně ozdravného pobytu, dítě splňuje podmínky z hlediska zdravotní indikace.

21.12.2015,