Ozdravné pobyty
Za jakých podmínek můžu dítě poslat na ozdravný pobyt?

Podmínky k poskytnutí jsou:
v den nástupu na ozdravný pobyt dítě dovrší 7 let věku a v den ukončení ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 18 let,
dítě a jeden ze zákonných zástupců je pojištěn u VoZP ČR minimálně 3 měsíce před nástupem na OP,
dítě splňuje podmínky z hlediska zdravotní indikace,
dítě je schopno respektovat podmínky OP.

21.12.2015,