Ozdravné pobyty
Kolik zaplatím za ozdravný pobyt u moře a kolik za pobyt v tuzemsku?

Výše finančního příspěvku zákonných zástupců dítěte na přímořský ozdravný pobyt v Černé Hoře - Ulcinj činí 7 100,- Kč na jedno dítě.

Výše finančního příspěvku zákonných zástupců dítěte na tuzemský ozdravný pobyt činí 3 200,- Kč na jedno dítě.

21.12.2015,