Plátci
Začal jsem podnikat pár dní před koncem měsíce. Budu veden i tento počáteční měsíc jako OSVČ?

U osoby samostatně výdělečně činné je rozhodným obdobím kalendářní rok. Nejkratším poměrným obdobím pro OSVČ je jeden kalendářní měsíc. To znamená, že výdělečná činnost, kterou jste provozoval v kalendářním měsíci alespoň jeden den, se posuzuje, jako by tato činnost trvala celý měsíc.

21.12.2015,