Plátci
Co musím udělat, abych se stal pojištěncem VoZP?

Pojištěncem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (stejně jako u ostatních zdravotních pojišťoven) se mohou stát všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt.

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte. Více na stránce "Jak se stát pojištěncem".

21.12.2015,