Pojištěnec
Byla jsem delší dobu nezaměstnaná, ale na úřadu práce jsem se nepřihlásila a nepobírala tudíž žádný příspěvek. Nehradila jsem proto ani zdravotní pojištění, které je na mne včetně penále vymáháno. Za celé toto období jsem nebyla ani jednou u lékaře. Je to správné?

Vyměřovacím základem u takovéto osoby, která nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a ani za ni není plátcem stát, je minimální mzda. Od 1. 1. 2016 činí takto vypočtené minimální pojistné 1 337,– Kč. Vaší povinností je proto dlužné pojistné uhradit. Naopak povinností zdravotní pojišťovny je na vás toto dlužné pojistné včetně penále vymáhat.

21.12.2015,