Pojištěnec
Byl jsem zaměstnán u soukromé firmy v domnění, že majitelka odvádí za mne pojistné na zdravotní pojištění. Nyní je však zdravotní pojišťovnou po mně požadována úhrada pojistného, včetně penále, vzhledem k tomu, že jsem nebyl jako zaměstnanec firmy nahlášen. Bohužel již nemám ani pracovní smlouvu na doložení zaměstnání. Jak mám dokázat, že jsem byl u organizace zaměstnán?

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je zaměstnancem osoba v pracovním poměru (včetně taxativně zákonem vyjmenovaných činností, které se pro účely tohoto zákona za zaměstnání v pracovním poměru považují) účastná příjmů ze závislé činnosti dle §5 písm a) zák.č.48/97 Sb.. Pokud prokážete, že jste skutečně byl zaměstnancem účastným příjmů ze závislé činnosti a tedy pojistné měl platit zaměstnavatel, neměl byste povinnost hradit dlužné pojistné včetně penále.

 O vzniku nemocenského pojištění rozhoduje příslušná správa sociálního zabezpečení ve správním řízení. Obraťte se proto písemně na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení se žádostí o vydání rozhodnutí o vzniku účasti na příjmech ze závislé činnosti. K žádosti přiložte veškeré doklady, které máte k dispozici. Pokud okresní správa sociálního zabezpečení (v případě odvolání Česká správa sociálního zabezpečení) rozhodne, že jste byl z titulu zaměstnání ze závislé činnosti, nebudete povinen hradit pojistné ani penále za toto období. Dlužné pojistné i penále bude vymáháno na zaměstnavateli, navíc mu může být uložena pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti.

21.12.2015,