Pojištěnec
U které zdravotní pojišťovny je pojištěn novorozenec?

Novorozenec je dnem narození pojištěn u zdravotní pojišťovny, u které je v den porodu pojištěna matka. Po obdržení rodného listu dítěte, zašlete jeho kopii spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou pojištěnce regionálně příslušné pobočce VoZP ČR.

21.12.2015,