Pojištěnec
Mám nějakou oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně?

Zdravotní pojišťovně musíte vždy do 8. dnů hlásit všechny změny, které mají vliv na platbu pojistného (změnu adresy bydliště, zahájení - ukončení pobírání státních dávek, zahájení - ukončení podnikání, zahájení - ukončení studia na SŠ, VŠ atd.).

21.12.2015,