Pojištěnec
Jak nahlásit změnu, co doložit, kam zaslat?

Každou změnu platební povinnosti je nutné doložit vyplněným tiskopisem „Oznámení změn pojištěnce“ a přiložit příslušný doklad, který je uveden u příslušné kategorie plátce.

21.12.2015,