Pojištěnec
Byl jsem zraněn při dopravní nehodě. Jakým způsobem mohu uplatnit u své zdravotní pojišťovny bolestné, případně další odškodnění za tento úraz?

Ze zdravotního pojištění je prováděna úhrada zdravotní péče na základě všeobecného zdravotního pojištění. Jedná se zejména o úhradu nákladů léčení pojištěnce ve zdravotnických zařízeních, úhradu nákladů nutného a neodkladného léčení v cizině, úhradu specifické zdravotní péče a další zdravotní služby a zdravotní pomůcky. Váš dotaz se týká odškodnění na základě úrazového pojištění, které je možno individuálně uzavřít u některé z komerčních pojišťoven uzavřením úrazového pojištění. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se bolestné či jiné odškodnění za úraz neposkytuje.

21.12.2015,