Pojištěnec
Minulý rok jsem změnil zdravotní pojišťovnu a můj zaměstnavatel po mně nyní požaduje finanční náhradu ve výši penále, které mu předepsala moje nová zdravotní pojišťovna za to, že zaměstnavatel odváděl zdravotní pojištění i nadále předešlé zdravotní pojišťovně.

Takováto situace se bohužel občas vyskytuje. Zdravotní pojišťovna je povinna vyměřit zaměstnavateli penále za opožděné či neprovedené platby pojistného. Pokud jste změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli neoznámil, je jeho postup oprávněný (zákon č.48/1997 Sb., § 12, odst. b). Proto doporučujeme (a v zákoně je toto uloženo zaměstnavateli), aby si zaměstnanci od svého zaměstnavatele vyžádali při ohlášení změny zdravotní pojišťovny písemný doklad potvrzující řádné ohlášení změny (obdobně při nástupu do zaměstnání).

21.12.2015,