Pojištěnec
Někde jsem četla, že je potřeba nahlásit pojišťovně nástup na mateřskou dovolenou. Je to pravda?

Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné (tedy i nástup na mateřskou dovolenou). Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Tyto skutečnosti oznamuje i za zaměstnance, kterému poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu. Pokud zaměstnaný pojištěnec zjistí, že některá oznámení, která musí podle zákona provádět zaměstnavatel, nebyly zaměstnavatelem provedeny, je povinen provést oznámení sám.

21.12.2015,