Pojištěnec
Jsem pojištěn u Vaší pojišťovny, moje manželka u VZP. Očekáváme narození dítěte. Mohu u Vás dítě po jeho narození pojistit?

Od 1. 12. 2011 může pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny.

U novorozenců zůstává v platnosti, že po porodu musí být ze zákona novorozenec  zaregistrován u zdravotní pojišťovny podle matky a to min.  až do konce kalendářního roku.   V roce narození se ale nevztahuje na novorozence  6-ti měsíční podmínka  pro podání přihlášky k jiné zdravotní pojišťovně  před požadovaným dnem změny  k 1. lednu  následujícího roku.  Pokud tedy zákonný zástupce  má v úmyslu změnit novorozenci zdravotní pojišťovnu k 1. lednu následujícího roku, , musí tak  ze zákona učinit nejpozději  do 31. prosince.
Od 1. ledna následujícího roku se již i na  novorozence  dodržení 6-ti  měsíční lhůty pro podání přihlášky vztahuje.
Tzn. např. novorozenci, narozenému  v r. 2014 matce, pojištěné  u jiné zdravotní pojišťovny , může zákonný zástupce  od 01.01.2015 do 30.06.2015   podat přihlášku dítěte  k VoZP ČR (obecně změnit zdravotní pojišťovnu) s tím, že změna zdravotní pojišťovny bude realizována  až k  1. lednu 2016.

(Zákon č. 298/2011 Sb., kterým se změnil zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a další zákony, došlo s účinností od 1. 12. 2011 a zák. č. 369/2011 Sb., kterým se mění zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - účinnost od 1. 4. 2012).

21.12.2015,