Pojištěnec
Domnívám se, že za mne zaměstnavatel neodvádí pojistné na zdravotní pojištění. Co mám dělat?

Pojištěnec má právo ověřit si u svého zaměstnavatele i zdravotní pojišťovny, zda-li zaměstnavatel řádně oznámil pojišťovně jeho nástup do zaměstnání, případně zda-li správně reagoval zaměstnavatel na změnu zdravotní pojišťovny pojištěncem. Zaměstnavatel je podle ust. § 12, písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. povinen vystavit zaměstnanci potvrzení o přijetí jeho sdělení o příslušnosti k dané zdravotní pojišťovně nebo o oznámení změny pojišťovny. Okamžikem přihlášení zaměstnance k dané zdravotní pojišťovně přecházejí veškeré povinnosti směrem k odvodům zdravotního pojištění na zaměstnavatele, proto skutečnost, je-li řádně odváděno pojistné za zaměstnance, pojišťovna nemá povinnost zaměstnanci sdělovat.

21.12.2015,